5 sposobów na poprawę wydajności zespołu sprzedaży dzięki grywalizacji w oprogramowaniu CRM

W miarę jak firmy w coraz większym stopniu dostrzegają symbiotyczny związek między zaangażowaniem pracowników a wynikami organizacji, pojawiły się nowe strategie mające na celu zwiększenie produktywności, zwłaszcza [...]